konverentsi logo

Infoühiskonna konverents 2011 pealkirjaga „Õigus luua, õigus tarbida“  toimus neljapäeval, 29. septembril Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses. Konverentsil arutleti digitaalse sisu - digitaalse muusika, filmide, mängude jne - kasutamisega seonduvate õiguste, kohustuste ja võimaluste üle muutunud tehnoloogiliste võimaluste olukorras.

Kõik esitlused ja videosalvestused on kättesaadavad alamlehel päevakava, fotod on rubriigis galerii.

Aitäh kõigile esinejatele, osalejatele ja veebiülekande jälgijatele!
Vt ka lisalugemist konverentsi teemadel.


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
koostöös Kultuuriministeeriumi ja Justiitsministeeriumiga

Konverents toimus EL struktuurifondide programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" raames ning Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.
Lisainformatsioon e-posti aadressil: konverents@riso.ee

Voog. Tee ise koduleht!